Shera Shera SHR
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng

Shera SHR: Xóa danh sách từ XT.COM

27
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
87

Cặp giao dịch SHR/USDT sẽ đóng cửa vào ngày 14 tháng 12 năm 2022, lúc 08:00 (UTC)

Ngày sự kiện: 14 Tháng Mười Hai 2022 8:00 UTC
XT.COM từng là lớn thứ 1 trên các sàn giao dịch mà Shera xuất hiện
379.254.463
Số lượng, USD
2018
Năm
Seychelles
Quốc gia
6
Độ tin cậy
SHERA TOKENS
@sheratokens
Team has filed a withdrawal request from XT Exchange The closing time for deposit and withdrawal is as follows: Deposit: December 10, 2022 at 08:00 (UTC). Withdrawal: 07 February 2023 at 08:00 (UTC). xtsupport.zendesk.com
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar