Shera Shera
SHR
14
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0 USD
2700% từ mức giá thấp nhất
2436% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
12,68%
Giá trị vốn hóa thị trường
64,4K USD
22% từ mức giá thấp nhất
637% đến mức giá cao nhất
Số lượng
42,1K USD
Tổng đơn vị lưu thông
1140B
57% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
1.142.176.664.899
Tổng cung tối đa
2.000.000.000.000
03 Tháng Hai 2023

Shera SHR: Đốt token

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 3 tháng trước
10
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
37

Đội đã đốt 37 tỷ

Đốt đồng (token) nghĩa là gì?

Đốt đồng (token) là một quá trình gửi một lượng tiền mã hóa cụ thể đến một địa chỉ công chúng mà mã khóa riêng tư không thể nào lấy được. Trong tương lai, những đồng bị gửi đó không thể bị sử dụng, dẫn đến số lượng tiền mã hóa lưu thông sẽ giảm đi.

SHERA TOKENS
@sheratokens
As promised, the team has burned 37 billion, equivalent to 3.5% of the total Circulating supply 🔥🚀 And the automatic and manual burning will continue at intervals estimated by the team bscscan.com #Crypto #tokens #BSC #BNB #Binance #Bitcoin #btc #LBank #Nuls
SHR giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,15%
3 giờ
6,90%
1 ngày
6,90%
2 ngày
67,82%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar