Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,001549 USD
1% từ mức giá thấp nhất
633294% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,79%
Giá trị vốn hóa thị trường
?
Số lượng
66,4K USD
16 Tháng Ba 2023 2:00 — 16 Tháng Ba, 2023 4:00 UTC

Smart Game Finance SMART: Bảo trì

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 6 tháng trước
13
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
40

Lịch bảo trì

Smart Finance
@SmartFinanceNFT
Maintenance Schedule: 2 AM UTC to 4 AM UTC, March 16, 2023 Maintenance Details: We will upgrade and optimise the platform to enhance its stability and user experience. During maintenance, the platform may be temporarily inaccessible or have limited login functionality. 2/3
Smart Finance
@smartfinancenft
Thank you for your support and understanding of Smart Finance! We will continue working hard to optimize the platform, providing a more stable and convenient service. The Smart Finance Team 3/3
SMART giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
20,89%
1 giờ
25,32%
3 giờ
53,16%
1 ngày
36,71%
2 ngày
99,90%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar