SONM SONM
SNM
60
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,951625 USD
24672% từ mức giá thấp nhất
1046% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
10,78%
Giá trị vốn hóa thị trường
42,2M USD
2599% từ mức giá thấp nhất
986% đến mức giá cao nhất
Số lượng
20,4M USD
Tổng đơn vị lưu thông
44,4M
30 Tháng Năm 2018

SONM SNM: Crypto-IaaS trên Testnet

Đã thêm vào 4 năm trước
481
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
15
SNM giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
248,38%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Trong suốt thời gian theo dõi SONM, 48 sự kiện đã được thêm vào:
9 buổi AMA
8 sàn giao dịch sự kiện
7 ra mắt
5 cập nhật
4 thương hiệu sự kiện
4 hội thảo tham gia
3 gặp mặt
3 hợp tác
1 chung sự kiện
1 phân nhánh
1 cuộc thi
1 hoán đổi token
1 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar