SpaceMine SpaceMine MINE
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00047065 USD
% Thay đổi
210,96%
Số lượng
81,6K USD

SpaceMine MINE: Lên danh sách tại LBank

88
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
42
Ngày sự kiện: 24 Tháng Sáu 2022 11:00 UTC
LBank sẽ trở thành lớn thứ 1 trên các sàn giao dịch mà SpaceMine xuất hiện
633.101.630
Số lượng, USD
2015
Năm
British Virgin Islands
Quốc gia
7
Độ tin cậy
LBank.info
@LBank_Exchange
🌈 New #listing$MINE(SpaceMine) will be listed on LBank!@spacemineio SpaceMine is a P2E NFT service that makes each planet's mineral and mineral resources in the solar system into space. 👉 Details: bit.ly
MINE giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
3,82%
1 giờ
4,39%
3 giờ
12,73%
1 ngày
233,87%
2 ngày
99,90%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar