Sperax USD Sperax USD USDS
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,999038 USD
% Thay đổi
0,07%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,13M USD
Số lượng
155K USD
Tổng đơn vị lưu thông
1,13M
13% từ mức giá thấp nhất
100% đến mức giá cao nhất
2% từ mức giá thấp nhất
2124% đến mức giá cao nhất

Sperax USD USDS: AMA trên Twitter

14
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
45

Tham gia AMA trên Twitter

Ngày sự kiện: 15 Tháng Mười Hai 2022 17:00 UTC

AMA là gì?

AMA (ask me anything) thường là một buổi họp mặt tương tác trực tuyến không chính thức nơi người tham gia có thể đưa ra thắc mắt và được trả lời trong thời gian thật.

Sperax: Stablecoin & DEX Liquidity Manager (💙,🧡)
@SperaxUSD
AMA Alert🚨 Join us tomorrow for an AMA with @Bond_Protocol 🗓️Thursday, 12p ET We'll discuss - Team/History - Bonding-as-a-service - SPA bonds - USDs integration +more twitter.com
USDS giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,53%
1 giờ
0,58%
3 giờ
1,10%
1 ngày
1,51%
2 ngày
0,08%
Hiện tại (Đã thêm vào 11 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar