Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng

SpreadCoin SPR: HardFork BitcoinSpread

293
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
18
Ngày sự kiện: 31 Tháng Giêng 2018 0:00 UTC

Phân nhánh là gì?

Mainnet tiền mã hóa hoạt động dựa theo những quy luật nhất định. Để cải thiện hiệu năng hệ thống hay sửa lỗi, người ta phải thường xuyên cập nhật thay đổi cho nó. Phân nhánh đại diện cho những thay đổi không tương thích với phiên bản trước của phần mềm hỗ trợ cho hệ thống tiền mã hóa. Để có thể tiếp tục đào tiền mã hóa, người đào cần phải cập nhật phần mềm.

Trong một số trường hợp, sau khi phân nhánh một loại tiền mã hóa hoàn toàn mới có thể xuất hiện, giống như trường hợp của Bitcon Cash và EthereumPoW.

Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2023 Coindar