Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,591967 USD
% Thay đổi
0,99%
Giá trị vốn hóa thị trường
140M USD
Số lượng
1,11M USD
Tổng đơn vị lưu thông
237M
594% từ mức giá thấp nhất
3034% đến mức giá cao nhất
4385% từ mức giá thấp nhất
124% đến mức giá cao nhất
66% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
237.033.984,2932
Tổng cung tối đa
360.000.000

Star Atlas DAO POLIS: Sự kiện chơi game Coinbase x Solana BUIDL

42
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
126

Tham gia sự kiện ảo Coinbase x Solana BUIDL Gaming

Ngày sự kiện: 15 Tháng Mười Hai 2022 23:00 UTC
Star Atlas
@staratlas
🗓️Mark your calendars for this incredible virtual event with @StarAtlas, @Solana, @play_evio, and @coinbase on December 15 at 3pm PST/11pm GMT. RSVP: coinbasesolanabuidlgaming.splashthat.com twitter.com
POLIS giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,91%
1 giờ
1,27%
3 giờ
13,32%
1 ngày
12,08%
2 ngày
48,76%
Hiện tại (Đã thêm vào 0 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar