101
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,126241 USD
48% từ mức giá thấp nhất
14594% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,06%
Giá trị vốn hóa thị trường
28,8M USD
819% từ mức giá thấp nhất
994% đến mức giá cao nhất
Số lượng
177K USD
Tổng đơn vị lưu thông
228M
63% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
228.066.941,418
Tổng cung tối đa
360.000.000
16 Tháng Mười Hai 2022 17:00 UTC

Star Atlas DAO POLIS: Cuộc gọi cộng đồng

DAO
Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 9 tháng trước
17
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
63

Tham gia kêu gọi cộng đồng trên không gian Twitter

POLIS giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
4,70%
1 giờ
3,62%
3 giờ
9,15%
1 ngày
12,09%
2 ngày
71,74%
Hiện tại (Đã thêm vào 9 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Trong suốt thời gian theo dõi Star Atlas DAO, 16 sự kiện đã được thêm vào:
7 buổi AMA
5 sàn giao dịch sự kiện
2 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
1 gặp mặt
1 hội thảo tham gia
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar