Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,612068 USD
% Thay đổi
6,42%
Giá trị vốn hóa thị trường
144M USD
Số lượng
1,04M USD
Tổng đơn vị lưu thông
237M
618% từ mức giá thấp nhất
2931% đến mức giá cao nhất
4523% từ mức giá thấp nhất
117% đến mức giá cao nhất
66% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
237.033.984,6909
Tổng cung tối đa
360.000.000

Star Atlas DAO POLIS: Lên danh sách tại Bitfinex

99
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
39
Ngày sự kiện: 02 Tháng Sáu 2022 9:00 UTC
Bitfinex sẽ trở thành lớn thứ 4 trên các sàn giao dịch mà Star Atlas DAO xuất hiện
91.248.650
Số lượng, USD
2014
Năm
British Virgin Islands
Quốc gia
10
Độ tin cậy
Bitfinex
@bitfinex
Ever wondered what awaits you in the cosmos? 🪐 💫 The metaverse of @staratlas may have the answer! Star Atlas tokens $ATLAS and $POLIS can now be deposited on #Bitfinex 🎉 Find out when trading is live here ⬇️ ow.ly
POLIS giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,56%
1 giờ
1,53%
3 giờ
6,24%
1 ngày
5,59%
2 ngày
2,24%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar