Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng

Storjcoin X SJCX: Xóa danh sách từ Poloniex

267
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
48
Ngày sự kiện: 21 Tháng Mười Một 2017 UTC
Poloniex từng là lớn thứ 1 trên các sàn giao dịch mà Storjcoin X xuất hiện
61.698.612
Số lượng, USD
2014
Năm
Seychelles
Quốc gia
7
Độ tin cậy
Poloniex Exchange
@Poloniex
On Nov 21, 2017, the following will be delisted: SJCX, NOTE, and NAUT.
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
2017-2024 Coindar