Stratis Stratis STRAX
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,063317 USD
% Thay đổi
2,57%
Giá trị vốn hóa thị trường
122M USD
Số lượng
1,66M USD
Tổng đơn vị lưu thông
1,93B
455% từ mức giá thấp nhất
35862% đến mức giá cao nhất
10849% từ mức giá thấp nhất
1735% đến mức giá cao nhất

Stratis STRAX: Phát hành Masternode

542
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
82
Ngày sự kiện: 30 Tháng Mười 2017 UTC
STRAX giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
97,87%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
2017-2024 Coindar