Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,0149074 USD
% Thay đổi
0,39%
Giá trị vốn hóa thị trường
14,8M USD
Số lượng
42,9K USD
Tổng đơn vị lưu thông
998M
24% từ mức giá thấp nhất
473% đến mức giá cao nhất
-15% từ mức giá thấp nhất
251% đến mức giá cao nhất

SubQuery Network SQT: Cuộc gọi cộng đồng

15
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
45

Mạng SubQuery được thiết lập để tổ chức cuộc gọi cộng đồng hàng tháng trên YouTube vào ngày 3 tháng 4.

Ngày sự kiện: 03 Tháng Tư 2024 UTC
🎉 april is here and you know what that means – it's community call time! 📣

Get ready to dive into all the juicy updates, partnerships, and campaigns we've got in store for you! 💥

Join us LIVE here tomorrow 👇
https://www.youtube.com/watch?v=bfb5A3FyMcg
SQT giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
8,29%
1 ngày
5,52%
2 ngày
61,15%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar