Sui Sui
SUI
53
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,435789 USD
4% từ mức giá thấp nhất
396% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
1,32%
Giá trị vốn hóa thị trường
345M USD
16% từ mức giá thấp nhất
127% đến mức giá cao nhất
Số lượng
32,1M USD
Tổng đơn vị lưu thông
791M
8% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
791.777.575,076923
Tổng cung tối đa
10.000.000.000
10 Tháng Hai 2023 UTC

Sui: Hợp tác với Tencent Cloud

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 7 tháng trước
13
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
48

thông báo hợp tác

Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar