Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,009601 USD
5% từ mức giá thấp nhất
425% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,23%
Giá trị vốn hóa thị trường
133K USD
3% từ mức giá thấp nhất
203% đến mức giá cao nhất
Số lượng
389 USD
Tổng đơn vị lưu thông
13,8M
14% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
13.886.075
Tổng cung tối đa
99.999.999
16 Tháng Ba 2023 19:30 UTC

SuperRareBears RARE: Hoán đổi token

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 6 tháng trước
5
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
18

Thứ Năm ngày 16 19:30 UTC hoán đổi mở

Hoán đổi đồng (hoán đổi token) là gì?

Hoán đổi đồng là quá trình tiền mã hóa di chuyển từ một blockchain này sang blockchain khác. Có thể vì lý do phân nhánh (hoán đổi đồng) hoặc ra mắt mainnet (hoán đổi token). Người nắm giữ cần phải theo dõi hướng dẫn hoán đổi để không bị mất tiền mã hóa của họ.

Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar