Tangent Tangent TANG
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00068858 USD
% Thay đổi
4,44%
Số lượng
831 USD

Tangent TANG: Thi đấu giao dịch tại LCX Exchange

12
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
36

Tham gia một cuộc thi

Ngày sự kiện: 1 đến 10 Tháng Sáu 2023 UTC
248.001
Số lượng, USD
2020
Năm
Liechtenstein
Quốc gia
5
Độ tin cậy
LCX
@LCX
🏆 Traders, don't miss out on the Grand $TANG Trading Competition!

▶️👀Prize Pool- 5 million TANG Tokens!

▶️The competition ends on june 10th, 2023.

▶️Only top 100 will be rewarded!

Trade $TANG : https://exchange.lcx.com/trade/TANG_LCX

@TangentADA
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar