TopGoal TopGoal GOAL
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,076237 USD
% Thay đổi
0,10%
Số lượng
603K USD

TopGoal GOAL: Quà tặng

16
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
55

Tham gia vào một quà tặng

Ngày sự kiện: 28 Thg4 đến 11 Thg6 2023 UTC
TOPGOAL
@TopGoal_NFT
To celebrate the upcoming exciting 2023 UEFA Champions League, we’re giving away a prize pool of 𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 $GOAL 💰 Rally footballers from Real Madrid, Manchester City, Inter Milan and AC Milan to claim your rewards 🏅 4/28-6/11 UTC 🗓️ Details 👇bit.ly
GOAL giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
2,11%
1 giờ
3,94%
3 giờ
16,74%
1 ngày
22,27%
2 ngày
73,01%
Hiện tại (Đã thêm vào 7 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar