TradeFlow TradeFlow TFLOW
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,055509 USD
% Thay đổi
0,00%
Giá trị vốn hóa thị trường
300K USD
Số lượng
132K USD
Tổng đơn vị lưu thông
5,41M
35% từ mức giá thấp nhất
397% đến mức giá cao nhất
22% từ mức giá thấp nhất
341% đến mức giá cao nhất
2% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
5.413.264,7
Tổng cung tối đa
250.000.000

TradeFlow TFLOW: Hợp tác với DigiShares

10
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
43

thông báo hợp tác

Ngày sự kiện: 07 Tháng Hai 2023 UTC
TradeFlow Cryptocurrency
@tradeflowcrypto
TFLOW signs a strategic partnership agreement with DigiShares in order to launch its Investment Pools Platform in March 2023. #binancesmartchain #securitytokenofferings #tflow #digishares #blockchain #tokenization thecoinrise.com
TFLOW giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,94%
1 giờ
4,61%
3 giờ
37,01%
1 ngày
59,55%
2 ngày
55,05%
Hiện tại (Đã thêm vào 9 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar