87
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00026 USD
15% từ mức giá thấp nhất
17649% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
2,15%
Giá trị vốn hóa thị trường
386K USD
132102137% từ mức giá thấp nhất
3045% đến mức giá cao nhất
Số lượng
63K USD
Tổng đơn vị lưu thông
1,48B
30% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
1.484.156.958,09933
Tổng cung tối đa
5.000.000.000
16 Tháng Hai 2023 UTC

Trava Finance TRAVA: Đố

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 7 tháng trước
19
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
58

Tham gia một bài kiểm tra

Trava.finance
@trava_finance
📍 HOW TO JOIN - Retweet the #pinned tweet - Follow @trava_finance - Join Telegram: t.me - Join Discord: discord.gg - Comment [Your answer] + [Wallet adress] + [Tag 3 friends] + [Link retweet] + #TravaPoolCreation #trava #quizz
Trava.finance
@trava_finance
✅ RULES - EACH USER can only submit ONE ANSWER to ONE QUESTION. - The Quizlet will have 5 Quizzes in total, and each will be announced 1 DAY apart. Each Quiz will open for 24 HOURS. - The Quiz results will be published on February 25, 2023.
TRAVA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,96%
1 giờ
5,22%
3 giờ
24,17%
1 ngày
20,19%
2 ngày
83,31%
Hiện tại (Đã thêm vào 7 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Trong suốt thời gian theo dõi Trava Finance, 29 sự kiện đã được thêm vào:
8 ra mắt
6 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
4 sàn giao dịch sự kiện
4 buổi AMA
3 cuộc thi
1 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
1 đốt đồng
1 sự kiện liên quan đến NFT và hình ảnh điện tử
1 báo cáo
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar