uShark uShark USHA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00004202 USD
% Thay đổi
24,64%
Số lượng
2,43K USD

uShark USHA: Hoán đổi token

20
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
71

Đối với chủ sở hữu ví Metamask, hoán đổi sẽ có sẵn trên nền tảng uShark từ ngày 20 tháng 3, 19:00 (UTC+8) đến ngày 30 tháng 12 năm 2025, 19:00 (UTC+8)

Ngày sự kiện: 20 Thg3 đến 30 Thg12 2025 UTC

Hoán đổi đồng (hoán đổi token) là gì?

Hoán đổi đồng là quá trình tiền mã hóa di chuyển từ một blockchain này sang blockchain khác. Có thể vì lý do phân nhánh (hoán đổi đồng) hoặc ra mắt mainnet (hoán đổi token). Người nắm giữ cần phải theo dõi hướng dẫn hoán đổi để không bị mất tiền mã hóa của họ.

uShark Token
@usharktoken
If you hold USH utility tokens on BigOne or Biconomy exchanges, there will be an automatic swap to USHA until March 15th, 19:00 (UTC+8) For Metamask wallet holders, the swap will be available on uShark plataform from March 20th, 19:00 (UTC+8) to December 30th, 2025, 19:00 (UTC+8)
USHA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
6,81%
1 giờ
6,99%
3 giờ
30,07%
1 ngày
42,39%
2 ngày
98,54%
Hiện tại (Đã thêm vào 8 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar