Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,046272 USD
730% từ mức giá thấp nhất
446% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
3,45%
Giá trị vốn hóa thị trường
3,93M USD
15% từ mức giá thấp nhất
987% đến mức giá cao nhất
Số lượng
642K USD
Tổng đơn vị lưu thông
85M
7% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
85.072.953,114502
Tổng cung tối đa
1.195.362.039,15854
19 Tháng Năm 2023 4:00 UTC

Velodrome Finance VELO: Lên danh sách tại BTCEX

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 4 tháng trước
14
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
41

VELO sẽ được niêm yết trên BTCEX

BTCEX sẽ trở thành lớn thứ 6 trên các sàn giao dịch mà Velodrome Finance xuất hiện
217.542.603
Số lượng, USD
2021
Năm
Seychelles
Quốc gia
8
Độ tin cậy
VELO giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,99%
1 giờ
1,36%
3 giờ
2,33%
1 ngày
9,50%
2 ngày
47,55%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar