Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,098545 USD
1668% từ mức giá thấp nhất
156% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
12,11%
Giá trị vốn hóa thị trường
26,8M USD
484% từ mức giá thấp nhất
59% đến mức giá cao nhất
Số lượng
3,05M USD
Tổng đơn vị lưu thông
271M
27% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
271.580.576,39096
Tổng cung tối đa
1.013.768.554,0128
07 Tháng Hai 2023

Velodrome Finance VELO: Bản phát hành Velodrome v.2.0

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 5 tháng trước
27
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
90

Velodrome 2.0 sắp ra mắt

Velodrome (🚴,🚴)
@VelodromeFi
Andre believed the "Solidly" AMM model would represent a major evolution in decentralized exchanges. When Solidly collapsed, many wrote the model entirely. Velodrome is showing just how powerful it can be with a few key fixes and optimizations.
Velodrome (🚴,🚴)
@VelodromeFi
And there is so much more innovation to come. Velodrome 2.0 is coming #soon. medium.com
VELO giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,61%
1 giờ
0,73%
3 giờ
1,80%
1 ngày
5,79%
2 ngày
318,79%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar