Verasity Verasity VRA
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00929794 USD
% Thay đổi
1,47%
Giá trị vốn hóa thị trường
95,3M USD
Số lượng
57,4M USD
Tổng đơn vị lưu thông
10,2B
366% từ mức giá thấp nhất
827% đến mức giá cao nhất
325% từ mức giá thấp nhất
485% đến mức giá cao nhất
10% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
10.249.906.818
Tổng cung tối đa
100.249.906.818

Verasity VRA: Cải tiến Tích hợp Transak & Tự động hóa

392
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
1364

VeraWallet - Tự động hóa và cải tiến tích hợp Transak

Ngày sự kiện: Cho đến 31 Tháng Mười Hai 2023 UTC
VRA giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,75%
1 giờ
4,73%
3 giờ
10,97%
1 ngày
73,23%
2 ngày
124,60%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar