90
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00015 USD
116% từ mức giá thấp nhất
1243% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
2,13%
Giá trị vốn hóa thị trường
665K USD
202% từ mức giá thấp nhất
82% đến mức giá cao nhất
Số lượng
88,1K USD
Tổng đơn vị lưu thông
4,44B
44% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
4.442.744.010,19824
Tổng cung tối đa
10.000.000.000
Tháng Mười Hai 2022

Wizarre Scroll SCRL: Thông báo lớn

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 6 tháng trước
16
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
47

Một thông báo lớn khác sắp ra mắt

Wizarre
@WizarreGame
Another big announcement is coming soon! 🔮
SCRL giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,19%
1 giờ
1,24%
3 giờ
2,00%
1 ngày
7,36%
2 ngày
50,44%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
L
Thêm vào bởi Leisan
Trong suốt thời gian theo dõi Wizarre Scroll, 20 sự kiện đã được thêm vào:
6 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
5 cập nhật
4 ra mắt
3 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
2 cuộc thi
1 sàn giao dịch sự kiện
1 buổi AMA
1 thông báo
Cho đến 31 Tháng Mười Hai 2023

Tính năng thị trường mới

Lộ trình 2023

Đã thêm vào 1 tháng trước

Hệ thống thông báo ứng dụng

Lộ trình 2023

Đã thêm vào 1 tháng trước

Ra mắt hệ thống giới thiệu

Lộ trình 2023

Đã thêm vào 1 tháng trước
2017-2023 Coindar