Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,277171 USD
% Thay đổi
0,03%
Giá trị vốn hóa thị trường
163M USD
Số lượng
1,38M USD
Tổng đơn vị lưu thông
589M
183% từ mức giá thấp nhất
253% đến mức giá cao nhất
292% từ mức giá thấp nhất
10% đến mức giá cao nhất
29% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
589.875.904,962833
Tổng cung tối đa
2.000.000.000

World Mobile Token WMT: Báo cáo tháng 9

36
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
94

Cập nhật tin tức về wmtoken từ tháng 9

Ngày sự kiện: 06 Tháng Mười 2022 UTC
WMT giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,23%
1 giờ
0,31%
3 giờ
1,82%
1 ngày
2,87%
2 ngày
43,58%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar