XRP XRP XRP
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,52325 USD
% Thay đổi
0,02%
Giá trị vốn hóa thị trường
28,9B USD
Số lượng
380M USD
Tổng đơn vị lưu thông
55,2B
19379% từ mức giá thấp nhất
550% đến mức giá cao nhất
131682% từ mức giá thấp nhất
355% đến mức giá cao nhất
55% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
55.288.951.055
Tổng cung tối đa
100.000.000.000

XRP: Lên danh sách tại Huobi Pro

762
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
124
Ngày sự kiện: 24 Tháng Mười Một 2017 6:00 UTC
XRP giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
110,70%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
2017-2024 Coindar