Zcash Zcash
ZEC
542
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
44,29 USD
124% từ mức giá thấp nhất
7107% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
6,68%
Giá trị vốn hóa thị trường
573M USD
110246% từ mức giá thấp nhất
515% đến mức giá cao nhất
Số lượng
73,9M USD
Tổng đơn vị lưu thông
12,9M
62% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
12.962.380,1245885
Tổng cung tối đa
21.000.000
19 Tháng Năm 2018

Zcash ZEC: Lên danh sách tại Gemini

Đã thêm vào 4 năm trước
634
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
15
Gemini sẽ trở thành lớn thứ 38 trên các sàn giao dịch mà Zcash xuất hiện
29.128.333
Số lượng, USD
2014
Năm
United States
Quốc gia
8
Độ tin cậy
ZEC giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
87,95%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
Trong suốt thời gian theo dõi Zcash, 52 sự kiện đã được thêm vào:
20 sàn giao dịch sự kiện
10 buổi AMA
6 ra mắt
5 phân nhánh
3 gặp mặt
3 cập nhật
2 hội thảo tham gia
1 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
1 chung sự kiện
1 sự kiện liên quan đến thử nghiệm tính năng mới
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar