Zero Zero
ZER
8
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,018391 USD
268% từ mức giá thấp nhất
67215% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
2,81%
Giá trị vốn hóa thị trường
227K USD
554% từ mức giá thấp nhất
8477% đến mức giá cao nhất
Số lượng
64 USD
Tổng đơn vị lưu thông
12,4M
01 Tháng Sáu 2018

Zero ZER: Lên danh sách tại QIEX

Đã thêm vào 4 năm trước
459
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
15
Ƶero [not giving away coins or tokens]
@ZeroCurrencies
ZER giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
97,63%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Trong suốt thời gian theo dõi Zero, 17 sự kiện đã được thêm vào:
9 ra mắt
6 sàn giao dịch sự kiện
1 thông báo
1 thương hiệu sự kiện
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar