Bonfida Bonfida
FIDA
11
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,392985 USD
247% từ mức giá thấp nhất
4676% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
2,50%
Giá trị vốn hóa thị trường
23,6M USD
148% từ mức giá thấp nhất
2160% đến mức giá cao nhất
Số lượng
5,03M USD
Tổng đơn vị lưu thông
60,3M
6% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
60.328.384,2089066
Tổng cung tối đa
1.000.000.000

Bonfida FIDA Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar