Chainport Chainport
PORTX
5
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,022405 USD
15% từ mức giá thấp nhất
467% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
5,90%
Giá trị vốn hóa thị trường
2,16M USD
10% từ mức giá thấp nhất
263% đến mức giá cao nhất
Số lượng
14K USD
Tổng đơn vị lưu thông
96,5M
14% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
96.512.504,0506
Tổng cung tối đa
680.000.000

Chainport PORTX Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Cho đến 31 Tháng Ba 2023

Tích hợp 1inch

Lộ trình cập nhật

Đã thêm vào 6 tháng trước
2017-2023 Coindar