Chainport Chainport
PORTX
13
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,00682 USD
4% từ mức giá thấp nhất
1764% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
15,75%
Giá trị vốn hóa thị trường
762K USD
-4% từ mức giá thấp nhất
930% đến mức giá cao nhất
Số lượng
14,8K USD
Tổng đơn vị lưu thông
111M
16% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
111.812.504,0506
Tổng cung tối đa
680.000.000
Cho đến 31 Tháng Mười Hai 2022

Chainport PORTX: Tích hợp Cardano

Đã thêm vào 8 tháng trước
11
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
37

Lộ trình cập nhật

Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar