EDEN EDEN
EDEN
7
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,013801 USD
% Thay đổi
0,13%
Giá trị vốn hóa thị trường
1,77M USD
28% từ mức giá thấp nhất
34867% đến mức giá cao nhất
Số lượng
96,3K USD
Tổng đơn vị lưu thông
128M
52% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
128.756.845,394286
Tổng cung tối đa
250.000.000

EDEN Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar