EDEN EDEN EDEN
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,01785232 USD
% Thay đổi
2,46%
Giá trị vốn hóa thị trường
2,48M USD
Số lượng
79,6K USD
Tổng đơn vị lưu thông
139M
0% từ mức giá thấp nhất
51826% đến mức giá cao nhất
80% từ mức giá thấp nhất
24842% đến mức giá cao nhất
56% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
139.395.022,202313
Tổng cung tối đa
250.000.000

EDEN: Lên danh sách tại Bitrue

71
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
26
Ngày sự kiện: 26 Tháng Mười Một 2021 10:30 UTC
Bitrue sẽ trở thành lớn thứ 3 trên các sàn giao dịch mà EDEN xuất hiện
379.975.784
Số lượng, USD
2018
Năm
Singapore
Quốc gia
7
Độ tin cậy
We're listing $EDEN @EdenNetwork today after they successfully passed the #BTRVote ! Deposits are open NOW, and pairs with $USDT open at 10:30 UTC today! bit.ly
EDEN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,51%
1 giờ
6,03%
3 giờ
10,55%
1 ngày
19,10%
2 ngày
99,10%
Hiện tại (Đã thêm vào 2 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar