Regen Regen
REGEN
8
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,075828 USD
6% từ mức giá thấp nhất
6586% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
2,01%
Giá trị vốn hóa thị trường
11,2M USD
5% từ mức giá thấp nhất
1906% đến mức giá cao nhất
Số lượng
8,82K USD
Tổng đơn vị lưu thông
148M

Regen Sự kiện, tin tức và thời gian biểu: Thời gian ra mắt, Lập danh sách, Phân nhánh, Chia đôi

Không tìm được gì
2017-2023 Coindar