Regen Regen REGEN
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,056901 USD
% Thay đổi
0,25%
Giá trị vốn hóa thị trường
8,44M USD
Số lượng
5,05K USD
Tổng đơn vị lưu thông
148M
140% từ mức giá thấp nhất
8810% đến mức giá cao nhất
135% từ mức giá thấp nhất
2571% đến mức giá cao nhất

Regen: Cuộc gọi cộng đồng

14
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
41

Regen sẽ tổ chức một cuộc gọi cộng đồng vào ngày 8 tháng 8 lúc 5 giờ chiều UTC.

Ngày sự kiện: 08 Tháng Tám 2023 17:00 UTC
Regen Network
@regen_network
Greetings Regens! 👋🏽

🌊Quick update: No #CommunityCall tomorrow, but mark your calendars for August 8th at 10am PT/1pm ET. We'll be back with a bang! See you there!
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar