Bitcoin Bitcoin BTC
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
64.619 USD
% Thay đổi
1,16%
Giá trị vốn hóa thị trường
1270B USD
Số lượng
20,6B USD
Tổng đơn vị lưu thông
19,6M
95194% từ mức giá thấp nhất
14% đến mức giá cao nhất
165023% từ mức giá thấp nhất
13% đến mức giá cao nhất
94% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
19.688.228
Tổng cung tối đa
21.000.000

Bitcoin BTC: CME: Ngày giao dịch cuối tháng 6

781
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
103
Ngày sự kiện: 26 Tháng Sáu 2020 UTC
BTC giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,30%
1 giờ
0,41%
3 giờ
5,58%
1 ngày
6,90%
2 ngày
603,71%
Hiện tại (Đã thêm vào 4 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Y
Thêm vào bởi Yan
2017-2024 Coindar