Hiển thị thông tin về đồng
Giá
10,14 USD
90% từ mức giá thấp nhất
1859% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,61%
Giá trị vốn hóa thị trường
106M USD
84% từ mức giá thấp nhất
1464% đến mức giá cao nhất
Số lượng
99,1K USD
Tổng đơn vị lưu thông
10,5M
97% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
10.532.253,8854
Tổng cung tối đa
10.808.492,6854
06 Tháng Hai 2023 17:00

Decentralized Social DESO: Phân nhánh

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 3 tháng trước
10
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
37

Nó được phát trực tuyến vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023, lúc 9 giờ sáng* theo giờ Thái Bình Dương, với chiều cao khối được đặt thành 205386

Phân nhánh là gì?

Mainnet tiền mã hóa hoạt động dựa theo những quy luật nhất định. Để cải thiện hiệu năng hệ thống hay sửa lỗi, người ta phải thường xuyên cập nhật thay đổi cho nó. Phân nhánh đại diện cho những thay đổi không tương thích với phiên bản trước của phần mềm hỗ trợ cho hệ thống tiền mã hóa. Để có thể tiếp tục đào tiền mã hóa, người đào cần phải cập nhật phần mềm.

Trong một số trường hợp, sau khi phân nhánh một loại tiền mã hóa hoàn toàn mới có thể xuất hiện, giống như trường hợp của Bitcon Cash và EthereumPoW.

DESO giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,48%
1 giờ
0,38%
3 giờ
2,31%
1 ngày
5,29%
2 ngày
2,50%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar