Floki Inu Floki Inu FLOKI
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng

Floki Inu FLOKI: AMA trên Twitch

85
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
62
Ngày sự kiện: 08 Tháng Tám 2022 18:00 UTC

AMA là gì?

AMA (ask me anything) thường là một buổi họp mặt tương tác trực tuyến không chính thức nơi người tham gia có thể đưa ra thắc mắt và được trả lời trong thời gian thật.

Weekly #Floki Events Schedule 🛡 August 8th - 13th 🛡 Join us Mon-Sat for AMA’s, $Floki updates, #Valhalla content, #Crypto news and more. 🔸 Events take place on Telegram, Twitter Spaces and Twitch Save this schedule so you never miss a #Flokish moment.
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2024 Coindar