Gnosis Gnosis GNO
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
359,13 USD
% Thay đổi
0,36%
Giá trị vốn hóa thị trường
930M USD
Số lượng
5,31M USD
Tổng đơn vị lưu thông
2,58M
5120% từ mức giá thấp nhất
79% đến mức giá cao nhất
9579% từ mức giá thấp nhất
23% đến mức giá cao nhất
86% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
2.589.589
Tổng cung tối đa
3.000.000

Gnosis GNO: An toàn Gnosis Alpha

478
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
83
Ngày sự kiện: Tháng Ba 2018 UTC
GNO giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
169,36%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
C
Thêm vào bởi coinmart
2017-2024 Coindar