Hive Hive
HIVE
32
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,383146 USD
339% từ mức giá thấp nhất
790% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
4,66%
Giá trị vốn hóa thị trường
142M USD
327% từ mức giá thấp nhất
639% đến mức giá cao nhất
Số lượng
4,2M USD
Tổng đơn vị lưu thông
371M
11 Tháng Mười 2022

Hive: Phân nhánh

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 5 tháng trước
7
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
25

Hive hardfork được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 10 với trọng tâm tiếp tục là khả năng mở rộng và tối ưu hóa

Phân nhánh là gì?

Mainnet tiền mã hóa hoạt động dựa theo những quy luật nhất định. Để cải thiện hiệu năng hệ thống hay sửa lỗi, người ta phải thường xuyên cập nhật thay đổi cho nó. Phân nhánh đại diện cho những thay đổi không tương thích với phiên bản trước của phần mềm hỗ trợ cho hệ thống tiền mã hóa. Để có thể tiếp tục đào tiền mã hóa, người đào cần phải cập nhật phần mềm.

Trong một số trường hợp, sau khi phân nhánh một loại tiền mã hóa hoàn toàn mới có thể xuất hiện, giống như trường hợp của Bitcon Cash và EthereumPoW.

HIVE giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
2,75%
1 giờ
2,58%
3 giờ
4,19%
1 ngày
14,09%
2 ngày
27,70%
Hiện tại (Đã thêm vào 5 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar