Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,04662646 USD
% Thay đổi
7,58%
Giá trị vốn hóa thị trường
4,66M USD
Số lượng
306K USD
Tổng đơn vị lưu thông
100M
201% từ mức giá thấp nhất
12404% đến mức giá cao nhất
200% từ mức giá thấp nhất
266% đến mức giá cao nhất
67% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
100.210.415,862986
Tổng cung tối đa
150.000.000

Juggernaut JGN: Giảm một nửa DJGN

22
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
73

Giảm một nửa sắp tới sau 600 ngày- ngày 27 tháng 3

Ngày sự kiện: 27 Tháng Ba 2023 UTC
Juggernaut DeFi (JGN) #BNB #AVAX
@JGNDeFi
$JGN dJGN DAO update: Halvening coming after 600 days- March 27th.🦁💪 Details: medium.com
JGN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,42%
1 giờ
1,76%
3 giờ
15,09%
1 ngày
16,82%
2 ngày
1,80%
Hiện tại (Đã thêm vào 9 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar