Maiar Dex Maiar Dex
MEX
3
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,000007 USD
39% từ mức giá thấp nhất
13618% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
6,61%
Giá trị vốn hóa thị trường
25,4M USD
49% từ mức giá thấp nhất
3950% đến mức giá cao nhất
Số lượng
234K USD
Tổng đơn vị lưu thông
3480B
43% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
3.480.131.451.784
Tổng cung tối đa
8.045.920.000.000
8 đến 10 Tháng Mười Hai 2022

Maiar Dex MEX: Sự bảo trì

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 5 tháng trước
12
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
41

Bảo trì theo lịch trình cho quá trình di chuyển bắt đầu từ hôm nay, ngày 8 tháng 12 lúc 15:00 UTC và sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 12

Maiar DEX
@MaiarExchange
After a successful Governance vote, Maiar DEX and MEX are evolving. The Scheduled Maintenance for the migration process begins today, December 8th 15:00 UTC and will end on December 10th. Relentless efforts by the team, community and partners🛠 Stay tuned for the next updates!
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar