Moonriver Moonriver
MOVR
50
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
4,03 USD
9% từ mức giá thấp nhất
12165% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
4,25%
Giá trị vốn hóa thị trường
33,3M USD
13% từ mức giá thấp nhất
2701% đến mức giá cao nhất
Số lượng
7,28M USD
Tổng đơn vị lưu thông
8,26M
08 Tháng Hai 2023 UTC

Moonriver MOVR: Trưng cầu dân ý 128 Hạn chót

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 7 tháng trước
11
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
49

Trưng cầu dân ý 128 cho Runtime 2100 hiện đã được bỏ phiếu cho đến Thứ Tư, ngày 8 tháng 2

MOVR giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,42%
1 giờ
1,48%
3 giờ
4,98%
1 ngày
10,92%
2 ngày
57,26%
Hiện tại (Đã thêm vào 7 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Trong suốt thời gian theo dõi Moonriver, 19 sự kiện đã được thêm vào:
9 sàn giao dịch sự kiện
5 buổi AMA
2 cuộc thi
1 chung sự kiện
1 sự kiện liên quan đến NFT và hình ảnh điện tử
1 báo cáo
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar