Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,019213 USD
12% từ mức giá thấp nhất
13016% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
9,77%
Giá trị vốn hóa thị trường
10,3M USD
64% từ mức giá thấp nhất
396% đến mức giá cao nhất
Số lượng
873K USD
Tổng đơn vị lưu thông
541M
54% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
541.077.061
Tổng cung tối đa
1.000.000.000
Tháng Mười Một 2022 UTC

Numbers Protocol NUM: Ra mắt Mainnet

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 10 tháng trước
17
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
57

Sau khi ra mắt testnet, họ đang chuẩn bị cho ra mắt mainnet

NUM giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,38%
1 giờ
2,28%
3 giờ
5,00%
1 ngày
11,27%
2 ngày
41,24%
Hiện tại (Đã thêm vào 10 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
Trong suốt thời gian theo dõi Numbers Protocol, 33 sự kiện đã được thêm vào:
9 buổi AMA
6 sàn giao dịch sự kiện
4 sự kiện liên quan đến kiếm thu nhập
3 báo cáo
2 cập nhật
2 sự kiện liên quan đến một tổ chức tự động phi tập trung (DAO)
2 hội thảo tham gia
2 chung sự kiện
1 hợp tác
1 ra mắt
1 cuộc thi
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar