Oxen Oxen
OXEN
151
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,069698 USD
40% từ mức giá thấp nhất
3300% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
4,80%
Giá trị vốn hóa thị trường
4,51M USD
113% từ mức giá thấp nhất
2463% đến mức giá cao nhất
Số lượng
13,5K USD
Tổng đơn vị lưu thông
64,8M
26 Thg1 đến 9 Thg2 2023 UTC

Oxen: Nâng cấp nút

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 8 tháng trước
33
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
120

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 1, sẽ có một bản nâng cấp Nút Dịch vụ OXEN bắt buộc. Các nhà khai thác Service Node sẽ cần hoàn thành việc nâng cấp này trước ngày 9 tháng 2

OXEN
@Oxen_io
🚨 ATTENTION SERVICE NODE OPERATORS 🚨 Commencing January 26, there will be a mandatory $OXEN Service Node upgrade. Service Node operators will need to complete this upgrade by February 9. For more information on the changes, and how to update: oxen.io
OXEN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,30%
1 giờ
0,66%
3 giờ
2,52%
1 ngày
2,67%
2 ngày
58,75%
Hiện tại (Đã thêm vào 8 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Trong suốt thời gian theo dõi Oxen, 25 sự kiện đã được thêm vào:
6 buổi AMA
6 ra mắt
5 phân nhánh
3 thương hiệu sự kiện
2 sàn giao dịch sự kiện
2 cập nhật
1 đốt đồng
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar