Oxen Oxen
OXEN
68
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,115021 USD
7% từ mức giá thấp nhất
1960% đến mức giá cao nhất
% Thay đổi
0,88%
Giá trị vốn hóa thị trường
7,29M USD
243% từ mức giá thấp nhất
1488% đến mức giá cao nhất
Số lượng
156K USD
Tổng đơn vị lưu thông
63,3M
09 Tháng Hai 2023

Oxen: Nâng cấp nút dịch vụ

Nguồn đáng tin cậy
Đã thêm vào 3 tháng trước
12
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
Báo cáo lỗi
48

Thời gian nâng cấp bắt buộc sẽ kết thúc sau hai ngày nữa, vui lòng đảm bảo rằng các Nút dịch vụ đã nâng cấp lên 10.3.0 trước ngày 9 tháng 2.

OXEN
@Oxen_io
Attention all Service Node Operators! 🫡 The mandatory upgrade period finishes in two days, please ensure Service Nodes have upgraded to 10.3.0 before February 9. Over 80% of nodes have already upgraded. More information about the upgrade: oxen.io
OXEN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,20%
1 giờ
0,39%
3 giờ
2,51%
1 ngày
6,67%
2 ngày
31,82%
Hiện tại (Đã thêm vào 3 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
Trong suốt thời gian theo dõi Oxen, 11 sự kiện đã được thêm vào:
6 ra mắt
5 buổi AMA
5 phân nhánh
3 thương hiệu sự kiện
2 sàn giao dịch sự kiện
2 cập nhật
1 đốt đồng
Không tìm được gì
2017-2023 Coindar