Paint Swap Paint Swap BRUSH
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,01592833 USD
% Thay đổi
0,39%
Giá trị vốn hóa thị trường
5,11M USD
Số lượng
143K USD
Tổng đơn vị lưu thông
321M
209% từ mức giá thấp nhất
1465% đến mức giá cao nhất
306% từ mức giá thấp nhất
587% đến mức giá cao nhất
71% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
321.657.345,141187
Tổng cung tối đa
450.000.000

Paint Swap BRUSH: Phát hành Vương quốc Estfor

18
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
58

Bản phát hành sắp tới của Estfor Kingdom

Ngày sự kiện: Tháng Giêng 2023 UTC
PaintSwap
@paint_swap
We are thrilled to announce the upcoming release of Estfor Kingdom, a P2E (play-to-earn) Medieval Fantasy idle browser based game on #Fantom. The game will be free to play, no initial NFT mint with an in-game $BRUSH deflationary economy. More details coming soon. @EstforKingdom
BRUSH giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,87%
1 giờ
20,88%
3 giờ
37,64%
1 ngày
37,33%
2 ngày
41,95%
Hiện tại (Đã thêm vào 10 tháng trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar