Paint Swap Paint Swap BRUSH
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,01591727 USD
% Thay đổi
0,60%
Giá trị vốn hóa thị trường
5,12M USD
Số lượng
242K USD
Tổng đơn vị lưu thông
321M
209% từ mức giá thấp nhất
1466% đến mức giá cao nhất
307% từ mức giá thấp nhất
585% đến mức giá cao nhất
71% hiện đang lưu thông
Tổng đơn vị lưu thông
321.677.128,142758
Tổng cung tối đa
450.000.000

Paint Swap BRUSH: PaintSwap Discord Bot v.2.0

93
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
25
Ngày sự kiện: 11 Tháng Ba 2022 UTC
PaintSwap
@paint_swap
Introducing PaintSwap discord bot version 2.0! The bot now shows sales, bids, offers & listings. You can check it out in the new Marketplace Events Category on our discord. Invite the bot to your server today discord.com #fantom #nfts
BRUSH giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
1,62%
1 giờ
4,90%
3 giờ
10,44%
1 ngày
21,84%
2 ngày
67,60%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar