Qtum Qtum QTUM
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
4,14 USD
% Thay đổi
2,09%
Giá trị vốn hóa thị trường
433M USD
Số lượng
27,5M USD
Tổng đơn vị lưu thông
105M
429% từ mức giá thấp nhất
2321% đến mức giá cao nhất
331% từ mức giá thấp nhất
1606% đến mức giá cao nhất

Qtum: Bodhi Airdrop dành cho những người nắm giữ QTUM

647
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
85
Ngày sự kiện: 16 Tháng Hai 2018 UTC
QTUM giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
86,97%
Hiện tại (Đã thêm vào 6 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
C
Thêm vào bởi coinmart
2017-2024 Coindar