Regen Regen REGEN
Đặt mua
Hiển thị thông tin về đồng
Giá
0,056901 USD
% Thay đổi
0,25%
Giá trị vốn hóa thị trường
8,44M USD
Số lượng
5,05K USD
Tổng đơn vị lưu thông
148M
140% từ mức giá thấp nhất
8810% đến mức giá cao nhất
135% từ mức giá thấp nhất
2571% đến mức giá cao nhất

Regen: Cuộc gọi cộng đồng

107
Nguồn
Thêm vào Lịch
Chia sẻ
36
Ngày sự kiện: 26 Tháng Giêng 2022 15:00 UTC
Regen Network (Hiring!)
@regen_network
Join @RegenFdn for their very first Community Call happening tomorrow Jan 26 @ 7 am PT / 3 pm UTC Calendar: bit.ly Check out the latest developments with the EnDAOment & Fellowship programs! For more info about Regen Foundation: regen.foundation
REGEN giá thay đổi sau sự kiện xuất bản
0,75%
3 giờ
12,03%
1 ngày
15,04%
2 ngày
95,72%
Hiện tại (Đã thêm vào 1 năm trước)
Sự kiện sắp bắt đầu
0
D
0
H
0
M
0
S
A
Thêm vào bởi Alika
2017-2023 Coindar